Πατήστε για να δείτε που βρίσκεται το Dia Noche στον χάρτη.. ..
Χάρτης
Δείτε ενδεικτικές φωτογραφίες των χώρων..
Περισσότερα
 
Υπηρεσίες
Επικοινωνήστε μαζί μας για να γνωρίσετε από κοντά τις προτάσεις που έχουμε για εκδηλώσεις ιδιωτών και εταιριών στους χώρους του Dia Noche.
Χωρητικότητα εσωτερικού χώρου: 120-130
Χωρητικότητα εξωτερικού χώρου: 170
Parking: Διαθέσιμο
Ωράριο: 08:00 – 2:00
 
POWERED BY INFINITY